O szkole

logo

Publiczne Gimnazjum w Zaborze

Publiczne Gimnazjum w Zaborze

O nas

Gimnazjum w Zaborze zapewnia każdemu uczniowi:

 • Efektywną naukę w mało licznych klasach
 • Naukę dwóch języków obcych:
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
 • Dostęp do pracowni informatycznej ze stałym łączem z Internetem
 • Korzystanie z biblioteki oraz z multimedialnego komputera, lekcje z użyciem tablicy SmartBoard
 • Możliwość uczestniczenia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych
 • Szeroki zakres rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności:
  • Samorząd Uczniowski
  • SKO
  • Koło PCK
  • koła zainteresowań (sks, eTwinning,  projekty filmowo-radiowe, kółko fotograficzne, koła przedmiotowe- humanistyczne i matematyczne)
  • konsultacje ze wszystkich przedmiotów
  • zajęcia fakultatywne (matematyka, język polski)
  • przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – zajęcia dodatkowe
  • orientacja prozawodowa
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów pod względem opieki i nadzoru:
  • w drodze do szkoły i do domu (dojeżdżający nauczyciel)
  • w czasie wolnym od zajęć – świetlica
  • w czasie przerw – dyżury nauczycieli
  • kamery w budynku szkolnym oraz poza nim
 • Skuteczne zapobieganie kontaktom z narkotykami, alkoholem i nikotyną na terenie szkoły
 • Prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat uzależnień
 • Możliwość korzystania z wyjazdów do kina, teatru oraz na wycieczki krajoznawcze w Polsce i za granicę
 • Udział szkoły w projektach międzynarodowych i ogólnopolskich

Szkolne tradycje:

 • Systematyczne spotkania z rodzicami (co 1 miesiąc)
 • Dyskoteki i zabawy
 • Uroczyste pasowanie na ucznia – 14 października Święto KEN
 • Obchody Dnia Niepodległości – 11 listopada
 • Koncert poezji śpiewanej „Jesienna Zaduma”
 • Zabawa andrzejkowa – 30 listopada
 • Mikołajki – 6 grudnia
 • Klasowe spotkania wigilijne   grudzień
 • Walentynki – 14 lutego
 • Powitanie wiosny – impreza plenerowa
 • Konferencja na temat Unii Europejskiej –
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Dziecka – 1 czerwca